MVO

Ons werkveld schept een ideaal klimaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met selectief slopen, vrijkomende sloopmaterialen, (container)transporten, brandstofgebruik en -besparing en grond die we bewerken en afgraven. Daarom pakken we onze verantwoordelijkheid en komen we mens, milieu en onderneming daar waar mogelijk tegemoet.

De eerste aanzet daartoe is de samenwerking met MVO Consultants. Het adviesbureau biedt ons oplossingen waarmee wij kunnen toewerken naar het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Een nulmeting is het uitgangspunt van onze verduurzamingsslag. Vandaaruit stellen we MVO-beleid en doelen op, die we jaarlijks langs de meetlat leggen.Zoals het recyclen van een x-percentage van al het vrijgekomen materiaal uit onze sloopwerken, het duurzaam slopen van panden en innoveren om steeds meer afval in de kringloop op te nemen. Maar ook ons brandstofgebruik en onze CO2-uitstoot reduceren, de diversiteit op de werkvloer vergroten en duurzaam inkopen. De resultaten en resterende uitdagingen publiceren we elk jaar in een sociaal jaarverslag. Het eerste exemplaar verschijnt naar verwachting in juli 2016.

Doordat we altijd werken conform nieuwe certificaten is onze kwalitatieve en duurzame bedrijfsvoering ook in de toekomst geborgd. Bovendien tonen we met certificaten aan dat we structureel veilig, gezond en milieubewust werken. Zo beschikken we over de certificeringen VGM Checklist Aannemers VCA **, SVMS-007, ISO 9001:2008 en het SIKB-protocol 7001.


CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Jan Knijnenburg B.V.

Met dit deel van de Jan Knijnenburg B.V. website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. Jan Knijnenburg B.V. zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Jan Knijnenburg B.V. omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-prestatieladder stelt voor niveau 3.

A: INZICHT
Jan Knijnenburg B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie).

B: REDUCTIE
Jan Knijnenburg B.V. heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: COMMUNICATIE
Jan Knijnenburg B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: PARTICIPATIE
Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal (http://nlco2neutraal.nl). Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Dit is te vinden op de volgende website (http://www.skao.nl) van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2 reductiebeleid van Jan Knijnenburg B.V.:

Communicatiebericht 01-08-2016Communicatiebericht 02-11-2015Communicatiebericht 03-03-2016Communicatiebericht 28-03-2017CO2 reductieplan 2021 (1.B.1 & 3.B.1 & 5.B.1) CO2 managementplan (2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2)Sector- en keteninitiatieven (1.D.1 & 3.D.1 & 3.D.2 & 4.D) Energiebeoordeling 2014Energiebeoordeling 2015 (1.B.1 & 2.A.3 & 3.A.1)Energiebeoordeling 20164.A.1_1 Ketenanalyse Dieselgebruik 4.A.1_2 Ketenanalyse Afval co2 niv. 5

Contact

Jan Knijnenburg B.V.
Dekkershoek 4
2552 DE Den Haag

T 070 – 440 10 40
info@janknijnenburg.nl